INTEGRITETSPOLICY FÖR INTIZE TROLLHÄTTAN

Vi värdesätter din integritet och ditt fortsatta förtroende. Därför är vi måna om att behandla våra besökares data på ett ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter.

PERSONUPPGIFT

En personuppgift är all information som kan identifierad en enskild person. Det vill säga olika uppgifter som tillsammans kan leda till att en viss person kan identifieras så som exempelvis namn, e-postadress, telefonnummer, IP-nummer och liknande.

UPPGIFTER VI SAMLAR

Vi samlar i huvudsak in namn, telefonnummer och e-postadress. Om ni bara besöker hemsidan samlar vi inte in några särskilda uppgifter om just er eller dig som person. Vi kan samla in följande personuppgifter om dig:

  • Namn, e-postadress och telefonnummer
  • Information om din användning av vår webbplats
  • Annan information som du väljer att ge oss, till exempel genom att fylla i formulär på vår webbplats eller vid kommunikation med oss via e-post eller telefon.


HUR UPPGIFTER ANVÄNDS

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Att svara på dina förfrågningar eller frågor
  • Att förbättra vår webbplats och våra tjänster
  • Att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om våra produkter och tjänster, om du har samtyckt till detta.


ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje part utan ditt samtycke, förutom i följande situationer:

  • Om vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter enligt lag.
  • Om det är nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig, till exempel för att leverera en beställning till dig.


DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära tillgång till och korrigering eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen av dem. Om du har samtyckt till att ta emot marknadsföringsmeddelanden från oss kan du när som helst avbryta prenumerationen genom att klicka på länken “Avregistrera” längst ner i meddelandet.

ÄNDRINGAR

Vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi uppmanar dig att regelbundet kontrollera denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

KONTAKTA OSS

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy, eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna policy, vänligen kontakta oss på Koordinator.intize@gmail.com.