Om Intize

Intize Trollhättan är en ideell förening som bedriver mentorskap i matematik. Syftet är att inspirera till ett ökat intresse för och en ökad kunskap i matematik och matematiskt tänkande.

Vi erbjuder mentorsträffar där studenter från Högskolan Väst utgör mentorer åt elever från olika gymnasieskolor. Vi erbjuder också öppna räknestugor, Drop-in, dit alla är välkomna. Mentorerna och adepterna räknar och diskuterar matematik tillsammans och skapar en mer levande bild av ämnet.

Intize bedriver ingen traditionell läxhjälp utan det handlar om en ömsesidig utveckling och ett ömsesidigt lärande.

MENTORER

Möt våra fantastiska mentorer och personerna bakom Intize Trollhättan.

Toni

Amal

Lars

Csaba

Husien

Johanna

Stevo

Bli vår mentor

Är detta du?

Kontakt

Önskar du komma i kontakt med oss?